דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 20/07/2022 דיווח ראשון: 01/09/2022

מתן שירותי מסירותהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

הנהלת בתי משפט ←

חברת דואר ישראל בע״מ

הובלת דואר וחבילות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪7,500,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000555136

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2022תום תקופת ההתקשרות
01/09/2022תחילת תקופת התקשרות