דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 28/06/2022 דיווח ראשון: 27/06/2022

הופעה של אדיר מילרהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי הפקת אירועים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪108,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000554123

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או
31/12/2022תום תקופת ההתקשרות
27/06/2022תחילת תקופת התקשרות