דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 07/06/2022 דיווח ראשון: 07/06/2022

התקשרות עם אקו"ם לצורך רכישת רישיון עבור השימוש זכויות מוזיקה ב-31 תחנות רדיו חינוכיות שבאחריות משרד החינוךהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד החינוך ←

אקו״ם בע״מ

שירותי חינוך והכשרה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪96,467

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000553233

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2022תום תקופת ההתקשרות
07/06/2022תחילת תקופת התקשרות