דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 31/05/2022 דיווח ראשון: 30/05/2022

סיור מחלקת כספים במיני ישראלהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי רווחה נסיעות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪6,700

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000552971

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או
01/07/2022תום תקופת ההתקשרות
30/05/2022תחילת תקופת התקשרות