דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/05/2022 דיווח ראשון: 11/05/2022

עדאקי שלוםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

החכרת / השכרת מבנה למסחר תעשייה ותיירות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪419,119

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000552126

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין
10/04/2032תום תקופת ההתקשרות
11/05/2022תחילת תקופת התקשרות