דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/04/2022 דיווח ראשון: 01/04/2022

רכישת שירותי חניה עבור המשרד לשוויון חברתי בבניין "בית עופר" בירושליםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

כלי רכב אביזרים ושירותים לרכב
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪100,073

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000551201

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
30/07/2022תום תקופת ההתקשרות
01/04/2022תחילת תקופת התקשרות