דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 04/04/2022 דיווח ראשון: 30/05/2022

תחזוקת ארונות שרתים מתוצרת חברת KNURRפרסום כוונה להתקשרות

שרתים
עד כה שולמו 103% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪129,192

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000550949

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אלכסנדר שניידר בעמ 379,192₪133,060₪

הזוכים במכרז

אלכסנדר שניידר בעמ עד כה שולם:133,060₪מתוך סכום המכרז:379,192₪
29/05/2023תום תקופת ההתקשרות
30/09/2022תשלום של ₪133,060, 103% מהסכום
30/05/2022תחילת תקופת התקשרות
24/04/2022תאריך אחרון להגשת השגות