דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 04/04/2022 דיווח ראשון: 15/03/2022

התקשרות עם חברת פאר אספקת שירותי חניה בית אהרון 15.3.2022 - 14.3.2023התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ←

פאר התאומים ירושלים (1994) בע״מ

שירותי חניה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪829,550

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000550947

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
14/03/2023תום תקופת ההתקשרות
15/03/2022תחילת תקופת התקשרות