דלג לתוכן עיקרי
התקשרות לא מאושרת עדכון אחרון: 14/03/2022 דיווח ראשון: 02/01/2022

התקשרות עם החברה למפעלי כלכלה לצורך הזמנת תרבות הפנאי באמצעות "מועדון טוב" של עובדי המדינהפרסום כוונה להתקשרות

משרד הבינוי והשיכון ←

שירותי רווחה נסיעות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪360,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000549997

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2022תום תקופת ההתקשרות
29/03/2022תאריך אחרון להגשת השגות
02/01/2022תחילת תקופת התקשרות