דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 06/03/2022 דיווח ראשון: 14/03/2022

התקשרות עם חברת דרונט בנושא מתן שירות שנתי ותמיכה תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זובאתר אינטרנטפרסום כוונה להתקשרות

המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ←

דרונט דיגיטל 2017 בע״מ

מחשוב ותקשורת

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000549664

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
01/04/2025תום תקופת ההתקשרות
14/03/2022תאריך אחרון להגשת השגות
14/03/2022תחילת תקופת התקשרות