דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 21/02/2022 דיווח ראשון: 01/03/2022

פרסום כוונה להתקשרות בפטור ממכרז להעסקת מנהלי אגדים רשויות ומחוזות עבור התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכוןפרסום כוונה להתקשרות

שירותי רווחה סוציאליים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪2,460,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000548999

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2022תום תקופת ההתקשרות
06/03/2022תאריך אחרון להגשת השגות
01/03/2022תחילת תקופת התקשרות