דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 20/02/2022 דיווח ראשון: 20/02/2022

התקשרות עם חברת יגב בעמפרסום כוונה להתקשרות

המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ←

יגב-חברה לציוד רפואי ואנליטי בעמ

מכונות וציוד לבנייה והרכבה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪200,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000548931

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
01/01/2026תום תקופת ההתקשרות
27/02/2022תאריך אחרון להגשת השגות
20/02/2022תחילת תקופת התקשרות