דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 13/02/2022 דיווח ראשון: 10/02/2022

מיזם משותף - עמותת חמניות - תמיכה תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זוחברתית רגשית, משפחתית מונעת סיכון ליתומים מגילאי 6-18פרסום מיזם ללא כוונת רווח

שירותי חינוך והכשרה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪334,041

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000548623

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אח בוגר אחות בוגרת ישראל (ע"ר) 334,041₪-
חמניות (ע"ר) --

הזוכים במכרז

אח בוגר אחות בוגרת ישראל (ע"ר) עד כה שולם:-מתוך סכום המכרז:334,041₪
חמניות (ע"ר) עד כה שולם:-מתוך סכום המכרז:-
30/06/2023תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪0, 0% מהסכום
01/03/2022תום תקופת ההתקשרות
26/02/2022תאריך אחרון להגשת השגות
10/02/2022תחילת תקופת התקשרות