דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 07/02/2022 דיווח ראשון: 01/01/2022

בקשה 21086 - התקשרות עם שרקת מווקף סיאראת אלזהראאה בע"מ למתן שירותי חניה לעובדי הלשכה הראשית בירושליםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי חניה
עד כה שולמו 90% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪260,208

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000548335

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
שרקת מווקף סיאראת אלזהראא בע״מ 520,416₪232,409₪

הזוכים במכרז

שרקת מווקף סיאראת אלזהראא בע״מ עד כה שולם:232,409₪מתוך סכום המכרז:520,416₪
31/03/2023תשלום של ₪232,409, 89% מהסכום
31/12/2022תשלום של ₪232,409, 89% מהסכום
31/12/2022תום תקופת ההתקשרות
31/03/2022תשלום של ₪65,871, 25% מהסכום
01/01/2022תחילת תקופת התקשרות