דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 06/02/2022 דיווח ראשון: 06/02/2022

מגורי עובדים זרים - פארן 47התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

החכרת / השכרת קרקעות ומבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪20,134

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000548230

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין
05/02/2025תום תקופת ההתקשרות
06/02/2022תחילת תקופת התקשרות