דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 30/01/2022 דיווח ראשון: 16/02/2022

תחזוקה ופיתוחים במערכת CONTROL UP.פרסום כוונה להתקשרות

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

סמרט-איקס שירותי מומחה בע״מ

מחשוב ותקשורת
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪600,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000547808

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
16/02/2024תום תקופת ההתקשרות
16/02/2022תאריך אחרון להגשת השגות
16/02/2022תחילת תקופת התקשרות