דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 26/01/2022 דיווח ראשון: 14/02/2022

רכישת מערכת לניהול פניות ונכסיםפרסום כוונה להתקשרות

המרכז לבריה"נ אברבנאל ←

קונסיסט מערכות בע״מ

ניהול נכסים תוכנות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪234,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000547602

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
08/01/2029תום תקופת ההתקשרות
14/02/2022תאריך אחרון להגשת השגות
14/02/2022תחילת תקופת התקשרות