דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 18/01/2022 דיווח ראשון: 15/01/2022

קול קורא 35/12.2020 - בנושא עולים חדשים בלמידה מקוונתהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי חינוך והכשרה

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000547244

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/06/2022תום תקופת ההתקשרות
15/01/2022תחילת תקופת התקשרות