דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 16/01/2022 דיווח ראשון: 31/01/2022

תיקונים וחלפים למכונות כביסה ומייבשות תעשייתיותפרסום כוונה להתקשרות

הקריה הרפואית רמב"ם ←

כלי עבודה ומכונות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪210,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000546974

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
30/01/2027תום תקופת ההתקשרות
31/01/2022תחילת תקופת התקשרות
30/01/2022תאריך אחרון להגשת השגות