דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 05/01/2022 דיווח ראשון: 15/01/2022

פרסום כוונה להתקשרות בפטור ממכרז, לביצוע מיזם משותף להקמת שני מרכזי קהילה וליווי לצעירים יוצאים לשינוי מהמגזרפרסום מיזם ללא כוונת רווח

משרד הרווחה ←

יוצאים לשינוי (ע"ר) +1

שירותי רווחה סוציאליים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪124,160

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000546588

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
יוצאים לשינוי (ע"ר) 1,988,000₪-
ספיישל קאסט הפקות וייצוג אומנים בע״מ 124,160₪-

הזוכים במכרז

יוצאים לשינוי (ע"ר) עד כה שולם:-מתוך סכום המכרז:1,988,000₪
ספיישל קאסט הפקות וייצוג אומנים בע״מ עד כה שולם:-מתוך סכום המכרז:124,160₪
31/03/2023תשלום של ₪0, 0% מהסכום
14/01/2023תום תקופת ההתקשרות
24/01/2022תאריך אחרון להגשת השגות
15/01/2022תחילת תקופת התקשרות