דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 03/01/2022 דיווח ראשון: 03/01/2022

דמי רכישה נחלה 85 יתדהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

החכרת / השכרת קרקע
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪729,940

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000546486

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין
02/01/2071תום תקופת ההתקשרות
03/01/2022תחילת תקופת התקשרות