דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 28/12/2021 דיווח ראשון: 01/01/2022

21119- התקשרות עם המשקם לקבלת שירותי איסוף, דיוור והפצת רשומות למינויים וגביית דמי המנויהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

הובלת דואר וחבילות

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000545975

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(5א) - חברה ממשלתית ש85% מעובדיה או יותר, זכאים לגימלה

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(5א) - חברה ממשלתית ש85% מעובדיה או יותר, זכאים לגימלה
31/12/2022תום תקופת ההתקשרות
01/01/2022תחילת תקופת התקשרות