דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 21/12/2021 דיווח ראשון: 01/01/2022

אספקת שירותי זיהוי ואימות פרטי חשבון בתשלומי מענקי עבודההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

נציבות מס הכנסה ←

חברת דואר ישראל בע״מ

שירותים אישיים ומקומיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪2,457,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000545654

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/06/2022תום תקופת ההתקשרות
01/01/2022תחילת תקופת התקשרות