דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 01/12/2021 דיווח ראשון: 01/01/2022

התקשרות עם עו"ד דורון ברזילי יו"ר הוועדה המייעצת לענייני פליטים - מינוי שרת הפניםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות האוכלוסין וההגירה ←

שירותי ניהול יעוץ ומנהל
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪370,305

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000544226

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5(ג)(4) - התקשרות עם מומחה - מינוי לועדה ציבורית/בורר/מ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5(ג)(4) - התקשרות עם מומחה - מינוי לועדה ציבורית/בורר/מ
31/10/2022תום תקופת ההתקשרות
01/01/2022תחילת תקופת התקשרות