דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/11/2021 דיווח ראשון: 05/12/2021

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו- קהילת ורשה 53 תל אביב יפופרסום כוונה להתקשרות

החשב הכללי הדיור הממשלתי ←

קבוצת גבאי יזום וביצוע מרכז בע״מ

החכרת / השכרת קרקעות ומבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000543698

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
07/12/2025תום תקופת ההתקשרות
05/12/2021תחילת תקופת התקשרות
03/12/2021תאריך אחרון להגשת השגות