דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 21/11/2021 דיווח ראשון: 09/12/2021

רכש מכשיר לבדיקות נשיפה של גסטרואנטרולוגיהפרסום כוונה להתקשרות

בי"ח שמיר (אסף הרופא) ←

תרום יישום טכנולוגיות בע״מ

ציוד רפואי כללי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪18,656

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000543232

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
30/11/2022תום תקופת ההתקשרות
09/12/2021תאריך אחרון להגשת השגות
09/12/2021תחילת תקופת התקשרות