דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 03/07/2022 דיווח ראשון: 03/07/2022

מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, משרד בנחלה 10 הזורעיםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

החכרת / השכרת מבנה למסחר תעשייה ותיירות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪54,979

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000542556

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין
03/07/2071תום תקופת ההתקשרות
03/07/2022תחילת תקופת התקשרות