דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 09/11/2021 דיווח ראשון: 29/11/2021

פעילויות רווחה של שוטרי קבע ביחידות המשטרהפרסום כוונה להתקשרות

שירותי רווחה נסיעות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪12,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000542073

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
01/01/2024תום תקופת ההתקשרות
29/11/2021תחילת תקופת התקשרות
28/11/2021תאריך אחרון להגשת השגות