דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/10/2021 דיווח ראשון: 01/09/2021

התקשרות בפטור ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו תקנה 3 (29) לתח"ם מהספק "סיגמה-אולדריץ ישראל" לרכישת סרומיםפרסום כוונה להתקשרות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

סיגמה - אולדריץ ישראל בע״מ

בעלי חיים וצמחים ציוד נלווה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪48,731

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000540174

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
סיגמה - אולדריץ ישראל בע״מ 97,462₪-

הזוכים במכרז

סיגמה - אולדריץ ישראל בע״מ עד כה שולם:-מתוך סכום המכרז:97,462₪
31/12/2022תום תקופת ההתקשרות
31/03/2022תשלום של ₪0, 0% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪0, 0% מהסכום
28/10/2021תאריך אחרון להגשת השגות
01/09/2021תחילת תקופת התקשרות