דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 29/09/2021 דיווח ראשון: 01/03/2022

תחזוקת אל פסק גיבוי בחדר מחשב ראשי רמלהפרסום כוונה להתקשרות

שירות בתי הסוהר ←

תדיראן פתרונות אנרגיה בע״מ

מחשוב ותקשורת
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪27,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000539632

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
28/02/2023תום תקופת ההתקשרות
01/03/2022תחילת תקופת התקשרות
18/10/2021תאריך אחרון להגשת השגות