דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 14/09/2021 דיווח ראשון: 18/08/2021

מגדלי נצרת - תיקון עלויות עקב טעות בחישובפרסום כוונה להתקשרות

נציבות מס הכנסה ←

מגדלי נצרת

שירותי ניקיון והדברה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪29,015

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000539382

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3א(ג) - אי פרסום מקדים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3א(ג) - אי פרסום מקדים
28/03/2030תום תקופת ההתקשרות
14/09/2021תאריך אחרון להגשת השגות
18/08/2021תחילת תקופת התקשרות