דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 24/08/2021 דיווח ראשון: 13/09/2021

התקשרות עם חברת דניאל ביוטק עבור ריאגנטים ומתכלים לריצוף גנטיפרסום כוונה להתקשרות

משרד הבריאות ←

דניאל ביוטק בע״מ

תרופות שירותי טיפול בריאותי ציוד רפואי כללי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪2,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000538558

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/01/2022תום תקופת ההתקשרות
13/09/2021תאריך אחרון להגשת השגות
13/09/2021תחילת תקופת התקשרות