דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 18/08/2021 דיווח ראשון: 01/09/2021

רכישה והתקנה של תוכנת TAVI PLANNIG מתוצרת חברת SIEMENSפרסום כוונה להתקשרות

המרכז הרפואי הלל יפה ←

סימנס הלת'קר בע״מ

תוכנות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪12,800

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000537865

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/08/2022תום תקופת ההתקשרות
02/09/2021תאריך אחרון להגשת השגות
01/09/2021תחילת תקופת התקשרות