דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 28/07/2021 דיווח ראשון: 02/09/2021

פרויקט שיפוץ מתחם בית דגן - עדכון סטאטוס, בצ"מ ולוחות זמניםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי בנייה ואחזקת מבנים מיזוג אוויר

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000536465

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראש

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראש
31/12/2021תום תקופת ההתקשרות
02/09/2021תחילת תקופת התקשרות