דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 17/08/2021 דיווח ראשון: 10/08/2021

רכישת מכשיר FLASH CHROMATOGRAPHY עבור המכון להגנת הצומח במינהל המחקר החקלאיפרסום כוונה להתקשרות

מנהל המחקר החקלאי ←

ציוד מעבדה מדידה ואביזרים נלווים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪151,597

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000536099

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2021תום תקופת ההתקשרות
10/08/2021תחילת תקופת התקשרות
09/08/2021תאריך אחרון להגשת השגות