דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 11/07/2021 דיווח ראשון: 09/08/2021

התקשרות עם חברת סימקספרסום כוונה להתקשרות

משרד התחבורה ←

סימקס סי.אר.אם בע״מ

מחשוב ותקשורת
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪132,210

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000535607

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3א(א) – בחינת קיומם של ספקים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3א(א) – בחינת קיומם של ספקים
09/08/2022תום תקופת ההתקשרות
09/08/2021תחילת תקופת התקשרות
28/07/2021תאריך אחרון להגשת השגות