דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 27/05/2021 דיווח ראשון: 15/06/2021

התקשרות עם חברת חברת בינת יישום מערכות בע"מ, לתחזוקת מערכות הביטחון (מתח נמוך) במרחב ת"א של הלמ"ספרסום כוונה להתקשרות

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ←

בינת יישום מערכות בע״מ

ציוד אבטחה מעקב ואיתור
עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪4,154

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000533738

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
בינת יישום מערכות בע״מ 29,153₪4,154₪

הזוכים במכרז

בינת יישום מערכות בע״מ עד כה שולם:4,154₪מתוך סכום המכרז:29,153₪
14/06/2024תום תקופת ההתקשרות
15/06/2021תאריך אחרון להגשת השגות
15/06/2021תחילת תקופת התקשרות