דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 26/05/2021 דיווח ראשון: 01/06/2021

יועץ בטיחות עבור מחלקת פסיכוקורונההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הירושלמי לבריה"נ ←

כדאי בטיחות בע״מ

שירותי יעוץ לניהול שירותי ניהול יעוץ ומנהל
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪4,680

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000533690

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים
31/12/2021תאריך אחרון להגשת השגות
31/12/2021תום תקופת ההתקשרות
01/06/2021תחילת תקופת התקשרות