דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/05/2021 דיווח ראשון: 03/05/2021

רכש שניט מנועים לספינותהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משטרת ישראל ←

מוצרים ושירותים ימיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪200,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000533135

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(20) - רכישת ציוד מבצעי עבור משטרת ישראל או הרשות להגנ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(20) - רכישת ציוד מבצעי עבור משטרת ישראל או הרשות להגנ
01/07/2021תום תקופת ההתקשרות
03/05/2021תחילת תקופת התקשרות