דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חידוש הרשאה עין עופרים 6,16

רשות מקרקעי ישראל ←

43,940

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000532354

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(28) - נסיבות מיוחדות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(28) - נסיבות מיוחדות
08/03/2026תום תקופת ההתקשרות
09/03/2016תחילת תקופת התקשרות