דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 02/03/2021 דיווח ראשון: 02/03/2021

תעשיה ומלאכה בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, קונדיטוריההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

החכרת / השכרת מבנה למסחר תעשייה ותיירות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪53,181

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000530387

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין
02/03/2070תום תקופת ההתקשרות
02/03/2021תחילת תקופת התקשרות