דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 01/03/2021 דיווח ראשון: 01/07/2021

תחזוקת אמצעים שנרכשו מאת קבוצת סקופ מתכות בע"מפרסום כוונה להתקשרות

המשרד לבטחון לאומי ←

קבוצת סקופ מתכות בע״מ

ציוד בטיחות ומיגון הגנה מפני אש
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪250,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000530339

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
30/06/2022תום תקופת ההתקשרות
01/07/2021תחילת תקופת התקשרות
18/03/2021תאריך אחרון להגשת השגות