דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/02/2021 דיווח ראשון: 24/02/2021

נוי דוד מגרש 360התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

החכרת / השכרת מבנה מגורים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,329,129

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000530079

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(1) - הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין
23/02/2119תום תקופת ההתקשרות
24/02/2021תחילת תקופת התקשרות