דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 21/02/2021 דיווח ראשון: 01/04/2021

בקשה להתקשרות ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו מול "מימון פיננסי חברתי" (SFI) (חברה לתועלת הציבור) להשקה של אג"ח חברתית (חלצ 514916618פרסום כוונה להתקשרות

משרד הרווחה - זרוע העבודה ←

מימון פיננסי חברתי ישראל בע״מ (חל״צ)

שירותי חינוך והכשרה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪11,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000529782

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
01/04/2027תום תקופת ההתקשרות
01/04/2021תחילת תקופת התקשרות
09/03/2021תאריך אחרון להגשת השגות