דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 03/02/2021 דיווח ראשון: 01/01/2021

התקשרות עם "שולץ" לאספקת כיבוד ומוצרי שתייה חמהפרסום כוונה להתקשרות

רשות מקרקעי ישראל ←

פוד האוס שאח בע״מ +1

מזון משקאות ומוצרי טבק
עד כה שולמו 31% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪287,986

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000528713

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
פוד האוס שאח בע״מ 111,651₪56,538₪ (65% ב-9 התקשרויות)
איכות קייטרינג שולץ 1997 בע״מ 426,335₪31,623₪ (36% ב-9 התקשרויות)
סך הכל287,986₪88,161₪100%

הזוכים במכרז

פוד האוס שאח בע״מ עד כה שולם:56,538₪ (65% ב-9 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:111,651₪
איכות קייטרינג שולץ 1997 בע״מ עד כה שולם:31,623₪ (36% ב-9 התקשרויות) מתוך סכום המכרז:426,335₪
30/06/2023תשלום של ₪88,161, 31% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪84,434, 29% מהסכום
31/03/2022תשלום של ₪42,541, 15% מהסכום
31/12/2021תשלום של ₪31,623, 11% מהסכום
31/12/2021תום תקופת ההתקשרות
30/06/2021תשלום של ₪5,416, 2% מהסכום
31/03/2021תשלום של ₪5,416, 2% מהסכום
07/01/2021תאריך אחרון להגשת השגות
01/01/2021תחילת תקופת התקשרות