דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 26/01/2021 דיווח ראשון: 21/01/2021

חוו"ד רפואית דר' דוד אנג'להתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי טיפול בריאותי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪100,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000528279

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(22) - התקשרות למינוי מומחים רפואיים, ועדות רפואיות או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(22) - התקשרות למינוי מומחים רפואיים, ועדות רפואיות או
01/01/2022תום תקופת ההתקשרות
21/01/2021תחילת תקופת התקשרות