דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 29/12/2020 דיווח ראשון: 28/12/2020

מערכת לניהול מטופלים המשלבת בינה מלאכותיתהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

קלו מדיקל בע״מ

מחשוב ותקשורת
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,404,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000526834

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
28/12/2022תום תקופת ההתקשרות
28/12/2020תחילת תקופת התקשרות
27/12/2020תאריך אחרון להגשת השגות