דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪27,260,869שהם55%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הנחיה פדגוגית בתוכנית ניצנים

משרד החינוך ← אקסיומה - הישגים בהשכלה בע״מ

50,249,650

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000526114

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה "אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה "אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
אקסיומה - הישגים בהשכלה בע״מ 71,635,354₪27,260,869₪

הזוכים במכרז

אקסיומה - הישגים בהשכלה בע״מ עד כה שולם:27,260,869₪מתוך סכום המכרז:71,635,354₪
31/12/2023תשלום של ₪27,260,869, 54% מהסכום
30/06/2023תשלום של ₪19,951,254, 40% מהסכום
31/03/2023תשלום של ₪14,277,972, 28% מהסכום
31/08/2021תום תקופת ההתקשרות
17/12/2020תחילת תקופת התקשרות