דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 06/12/2020 דיווח ראשון: 01/01/2021

התקשרות עם קרן מחקרים שיבא - הכשרה למקצועות הרדיותרפיהפרסום כוונה להתקשרות

משרד הבריאות ←

שירותי חינוך והכשרה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪2,600,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000525202

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2025תום תקופת ההתקשרות
01/01/2021תחילת תקופת התקשרות
23/12/2020תאריך אחרון להגשת השגות