דלג לתוכן עיקרי
פרסום כוונה להתקשרות /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות עם מטריקס לצורך חידוש תחזוקה של מוצרי CONTROL

משרד התחבורה ← מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע״מ

199,896

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000525137

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3א(א) – בחינת קיומם של ספקים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3א(א) – בחינת קיומם של ספקים
31/12/2021תום תקופת ההתקשרות
01/01/2021תחילת תקופת התקשרות
23/12/2020תאריך אחרון להגשת השגות